Prinsjesdag 2020

De 5 belangrijkste maatregelen voor ondernemers

For the People zet de belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rijtje.

De 5 belangrijkste maatregelen voor ondernemers

Ook dit jaar was het op de derde dinsdag van september weer zo ver. Prinsjesdag! Toch is het in 2020 anders dan andere jaren. We zitten momenteel namelijk middenin de coronacrisis. Dat had uiteraard een grote invloed op de troonrede van onze koning. Welke invloed hebben de aangekondigde plannen van Prinsjesdag 2020 voor ondernemers? For the People zet de 5 belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rijtje. 

1. Steunpakket voor de economie

Er wordt veel geld in de economie gepompt. Om de bedrijven, werknemers en werkzoekenden te helpen, verwacht het kabinet € 12 miljard uit te geven. Vervolgens komt dit geld ten goede voor het herstel van de economie en de arbeidsmarkt. Dit maakt deel uit van het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Dit steunpakket bevat onder andere geld voor:

  • De loonkosten van het personeel om te kunnen doorbetalen;
  • De vaste lasten van ondernemers om te kunnen doorbetalen;
  • Mogelijkheden om meer geld te kunnen lenen;
  • Maatregelen dat de belasting later betaald kan worden.

2. Het Nationaal Groeifonds

Bovendien is er een nieuw fonds opgericht voor kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie: het Nationaal Groeifonds. De komende 5 jaar komt hier € 20 miljard voor vrij. Zo wil het kabinet dat bedrijven blijven investeren. Uiteindelijk is het doel dat het beter zal gaan met de economie en we uit de crisis komen. Hierdoor wordt het gunstiger voor organisaties om te investeren in nieuwe projecten.

3. De bedrijven van de toekomst

3. De bedrijven van de toekomst

Startups zijn startende en innovatieve bedrijven. Zulke organisaties kan Nederland goed gebruiken, aldus het kabinet. Daarom komt er de komende jaren € 65 miljoen beschikbaar. Zo krijgen startups toegang tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten.

 

Verder gaat veel geld naar bedrijven die zich bezighouden met de technologie van de toekomst. Hierdoor wordt de technologie duurzamer, efficiënter en veiliger. Ook komt er € 2,5 miljoen vrij voor het Digital Trust Center. Dit centrum helpt mkb-bedrijven om veilig en digitaal te ondernemen.

4. De arbeidsmarkt

In de huidige crisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Het kabinet wil stimuleren dat deze mensen zich laten omscholen naar ander werk, waar de vraag hoog is. Voor deze omscholing is € 1,4 miljard beschikbaar gesteld. Dit geld gaat onder andere naar de begeleiding van uitkering-gerechtigden naar een bijpassende baan. Ook komt dit geld ten goede voor extra bij- en omscholingsmogelijkheden.

5. Stijging van de OAW-leeftijd

Tot het jaar 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna zal deze leeftijd geleidelijk stijgen. Deze stijging blijft tot 2024, als de OAW-leeftijd 67 jaar is. Vervolgens zal ook het pensioenstelsel hierop worden aangepast. Hoe dat eruit komt te zien? Dat wordt pas duidelijk als de Eerste en de Tweede Kamer met de nieuwe regels hebben ingestemd.

De maatregelen

Bovenstaande maatregelen zijn de belangrijkste punten voor de ondernemers in Nederland. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer maatregelen aangekondigd. Neem een kijkje op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.