Salarisadministratie

Let op! Wettelijk minimumloon wijzigt binnenkort

Het minimumloon verandert elk jaar per juli en januari.

Let op! Wettelijk minimumloon wijzigt binnenkort

Het nieuwe wettelijk minimumloon wijzigt elk jaar per 1 januari en 1 juli. Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het minimumloon. Er komt bijna weer een wijziging aan. Lees verder voor de belangrijkste informatie over het wettelijk minimumloon.

Uren werkweek afhankelijk van cao 

Het nieuwe wettelijk minimumloon is gebaseerd op een volledige werkweek. Hoeveel uur de werkweek is, hangt af van de cao waar uw personeel onder valt. Dit kan bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week zijn. Check dus uw cao om erachter te komen uit hoeveel uur een volledige werkweek van uw medewerkers bestaat.

Minimumloon en minimumjeugdloon 

Uw werknemers hebben recht op het minimumloon als ze 21 jaar of ouder zijn. Het geldt voor allerlei soorten dienstverbanden: vast en tijdelijk personeel, oproepkrachten, payrollmedewerkers, uitzendkrachten, werknemers met tewerkstellingsvergunning en personeel van aannemers of onderaannemers. Ook accountants die op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) werken, horen hierbij. Als u werknemers in dienst heeft tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bij elke verjaardag van de medewerker gaat dit jeugdloon wat omhoog.

Weten wat uw medewerkers horen te verdienen? Bereken het met de rekenhulp van de overheid.

Inkomsten die wel en niet meetellen

Inkomsten die wel en niet meetellen

Welke inkomsten tellen eigenlijk allemaal mee voor het minimumloon? Dit zijn het basisloon, vergoedingen voor overwerk, toeslagen, beloningen en fooien. Al deze bedragen worden opgeteld en mogen niet lager zijn dan het minimumloon waar recht op is. Er zijn ook inkomsten zoals vakantiegeld, (winst)uitkeringen, onkostenvergoedingen en eindejaarsuitkeringen. Deze tellen niet mee en komen dus bovenop het minimumloon.

Onderbetaling oplossen 

Als u minder loon betaalt aan uw werknemers dan het minimumloon is er sprake van onderbetaling. Dat wil natuurlijk geen enkele ondernemer voor zijn of haar medewerkers. Wanneer u hierachter komt, probeer dan het loon te verhogen en achterstallig loon uit te betalen.  Onze accountmanager Michael vertelde eerder hoe belangrijk het is dat ondernemers onderbetaling voorkomen.

Voorkom boetes 

Als ondernemer is het zaak om de wijzigingen van het wettelijk minimumloon in de gaten te houden en door te voeren. Wanneer u niet op tijd meegaat met de veranderingen, kunt u hier een boete voor ontvangen. Dat zou zonde zijn! Houd uw salarisadministratie daarom up-to-date.

For the People helpt u graag bij het up-to-date houden van uw salarisadministratie. Want voor u als ondernemer kost dit tijd die u liever aan uw zaak zou willen besteden. Onze HR-professionals houden alle wijzigingen van het wettelijk minimumloon en van cao’s nauwlettend in de gaten. We voeren alles tijdig door, zodat uw zaken altijd op orde zijn!  

Ook nergens naar om kijken?

Ook nergens naar om kijken?

Ontdek de mogelijkheden die For the People voor uw onderneming heeft. Neem vrijblijvend contact op!
Neem contact op