Coronacrisis

Tegemoetkoming Vaste Lasten: dit moet u weten

U kunt de regeling nog tot 18 mei 17:00 aanvragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten: dit moet u weten

Eén van de eerste maatregelen die het kabinet invoerde om ondernemers te helpen, was de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling draagt bij in de vaste kosten die u heeft als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan huur, verzekeringen, onderhoud en leasecontracten. For the People denkt graag mee over mogelijkheden om ondernemers te helpen. Lees verder voor de belangrijkste informatie over deze tegemoetkoming en waar u dit kunt aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste punten van TVL: 

  • U moet de TVL elk kwartaal opnieuw aanvragen. Voor het eerste kwartaal kunt u de regeling nog tot 18 mei 17:00 aanvragen. Dat doet u via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
  • De TVL is gericht op ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u meer dan 30% omzetverlies hebben in het eerste kwartaal van 2021, vergeleken met het eerste kwartaal van 2019;
  •  Om in aanmerking te komen, zijn uw vaste lasten minimaal € 1.500,- per kwartaal. Per branche heeft de overheid vastgesteld hoe hoog die gemiddeld zijn. Er is dus geen directe relatie met uw éigen vaste lasten. Dat kan in uw voordeel werken, als u bijvoorbeeld een lage huur heeft, maar bij een hoge huur komt u waarschijnlijk tekort;
  • De TVL voor Q1 dekt 85% van de berekende vaste lasten tot een maximum van € 550.000,- voor MKB-bedrijven tot 250 werknemers. Voor de TVL voor Q2 wordt dit percentage verhoogd naar 100%;
  • Voor enkele branches zijn aanvullende subsidies uitgewerkt. De belangrijkste punten zijn:
  1. Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen een opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VDG) als tegemoetkoming voor kosten van voorraad die niet meer kan worden verkocht, zoals bijvoorbeeld de wintercollectie kleding. Deze opslag is 21% van het omzetverlies en komt boven op de TVL. Als u de TVL aanvraagt, dan krijgt u deze tegemoetkoming automatisch als u ervoor in aanmerking komt.
  2. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 1e en 2e kwartaal van 2021 een extra belastingvrije opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% is minimaal € 900,-. Als u de TVL aanvraagt, dan krijgt u dit automatisch.

Zo wordt de TVL berekend: 

De TVL wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%. Hierbij wordt het omzetverlies zo berekend: (normale omzet – verwachte omzet januari-maart 2021)/ normale omzet x 100. De vaste lasten worden zo berekend: normale omzet x aandeel vaste lasten in %. Het volgende wordt verstaan onder de normale omzet, het omzetverlies en de vaste lasten:

  • Normale omzet: De normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet worden alle inkomsten verstaan zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef bij de KVK. Was dat voor 1 januari 2019? Dan wordt de omzet van 1 januari en met 31 maart 2019 als uitgangspunt genomen (referentieperiode). Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u dus de omzet van het 1e kwartaal 2019 (januari-maart). Heeft u uw bedrijf na 1 januari 2019 ingeschreven, dan gelden andere regels.
  • Omzetverlies: Voor het omzetverlies wordt de normale omzet (referentieomzet) vergeleken met de omzet van januari tot en met maart 2021. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn om in aanmerking te komen voor de TVL.
  • Aandeel vaste lasten: Voor de bepaling van de vaste lasten worden de branchegegevens van het CBS gebruikt. Omdat de overheid zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk wil helpen, wordt er niet gekeken naar uw werkelijke vaste lasten. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast.

Meer informatie?  

Wilt u meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten? Bekijk dan eens de informatie van de Kamer van Koophandel en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u weten welke personeelszaken For the People voor u uit handen neemt? Neem vrijblijvend contact met ons op via de button. We helpen u graag verder.
Neem contact op