ziekteverzuim

Mijn medewerker is ziek, en nu?

Wat kunt u doen als uw medewerker langdurig ziek is?

Mijn medewerker is ziek, en nu?

Het is vervelend wanneer een werknemer ziek wordt. Een normale verkoudheid is gelukkig snel over. Maar wat doet u als uw werknemer een been breekt of bijvoorbeeld een burn-out krijgt? Als een ziekte voor een langere periode is, zijn zowel de werkgever als de medewerker verantwoordelijk voor het zo snel en zo verantwoordelijk mogelijk re-integreren op de werkvloer. Welke plichten heeft u als werkgever? En wat kunt u doen om er voor te zorgen dat uw medewerker zo snel mogelijk herstelt en weer functioneert als vanouds?

Ziekte melden

Wanneer een medewerker zich langdurig ziek meldt bij u als leidinggevende, dient u dit door te geven aan de arbodienst. Deze instelling zorgt voor het begeleiden van het ziekteproces en schakelt met de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts analyseert de situatie van de medewerker. Hierbij kijkt de arts naar de richtlijnen omtrent ziekteverzuim. Daarnaast stelt die, naar aanleiding van een consult, een probleemanalyse op. Dit moet gebeuren binnen zes weken.

In deze analyse staat beschreven wat de mogelijkheden en beperkingen van de zieke medewerker zijn. Hierna gaat u als werkgever met uw medewerker in gesprek. Samen kijken jullie hoe de medewerker actief kan blijven. Ook overleggen jullie hoe de werknemer zo snel mogelijk kan re-integreren op basis van de analyse van de bedrijfsarts. In dit plan van aanpak spreken jullie voor een bepaalde periode af welke stappen er ondernomen worden op het gebied van werk. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de medewerker helemaal niet kan werken en over 6 weken weer naar de bedrijfsarts moet. Ook kan het zijn dat de medewerker in beperkte mate wel kan werken op de vloer.

De eerste twee jaar bent u als werkgever verantwoordelijk voor het begeleiden van uw zieke werknemer en het helpen bij het actief blijven, voor zover dat mogelijk is. Mocht de ziekte, helaas, langer dan twee jaar duren, dan gaat uw medewerker de ziektewet in. Vanaf hier neemt het UWV het over van u als werkgever, afhankelijk van uw soort verzekering. Het is daarom ook belangrijk om alle informatie en documentatie goed bij te houden van uw medewerker, zodat het UWV deze kan overnemen.

Salaris doorbetalen

Salaris doorbetalen

U bent verplicht om uw zieke medewerker in ieder geval twee jaar lang door te betalen. Doet u dit niet, dan kan de periode nog eens worden verlengd. De kosten kunnen al gauw hoog oplopen wanneer een medewerker langdurig ziek is. Denk hierbij aan de uitbetaling van het salaris, maar ook aan het aannemen van vervanging en de kosten voor de arbodienst en bedrijfsarts. Door uw medewerker goed te begeleiden, goed contact te houden en duidelijke afspraken te maken, kan het voor u als ondernemer veel kosten schelen op de lange termijn.

Begeleiding en kostenbesparing

Afhankelijk van de werkzaamheden en uw bedrijf, kan een medewerker vanuit huis werkzaamheden verrichten. Of misschien kunt u de werkplek op een bepaalde manier inrichten, waardoor de medewerker alsnog zijn of haar werk kan doen. Een derde partij die gespecialiseerd is in personeelszaken kan u helpen hierbij. Deze partij kan contact houden met uw zieke medewerker en samen kijken naar oplossingen.

For the People is specialist op het gebied van HR en personeelszaken. Wij denken altijd met u mee als ondernemer en houden de lijntjes kort. Ook bij verzuim van uw medewerkers. Wanneer een medewerker ziek is, houden wij contact met uw medewerker en kijken we samen naar een manier van samenwerking. Hierbij schakelen we ook met de arbodienst en de bedrijfsarts. We werken volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter en communiceren met het UWV. Zo kunt u zich als ondernemer bezighouden met het runnen van de dagelijkse zaken, terwijl wij zorgen voor uw medewerkers.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem een kijkje bij onze diensten of neem contact met ons op.
Onze diensten