cao

IFA voor poeliers

Nieuwe cao voor poeliers en wildveehandelaren

IFA voor poeliers

Bij poeliers is een sterk team essentieel. Op de werkvloer hebben collega’s soms verschillende taken. De meest voorkomende functies voor poeliers zijn opgenomen in de huidige cao, maar werkzaamheden en functies veranderen met de tijd mee. Het vak is niet meer wat het twintig jaar geleden was. Daarom blijft de cao ook vernieuwen. Op die manier gaat het vak mee met zijn tijd en wordt iedere medewerker ook eerlijk hiervoor beloond. Op dit moment is de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) met betrokken partijen bezig met het vernieuwen van de cao.

Wat is nieuw?

Een functiewaarderingssysteem dat eerlijker is voor werknemers. Een functiewaarderingssysteem is een manier om verschillende functies binnen een sector of bedrijf te ordenen. Het geeft inzicht in de verschillende zwaartes van de functies ten opzichte van elkaar. De NBPW gebruikt hiervoor de Integrale Functie Analysemethode, oftewel IFA. Dit is manier om het niveau en de zwaarte van verschillende functies in te schalen. De IFA werkt met een puntensysteem. Deze punten worden uitgedeeld op basis van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een medewerker. Hieruit volgen een aantal functiegroepen. Deze groepen bepalen in welke salarisschaal een medewerker valt. Kortom: een eerlijk systeem om medewerkers uit te betalen, op basis van de specifieke taken die zij verrichten.

Wat verandert er voor uw medewerkers?

Het nieuwe systeem zorgt voor categorisering voor uw medewerkers, dat is gekoppeld aan een minimumloon. Collega’s die nu hetzelfde uitbetaald krijgen, kunnen bijvoorbeeld na de verandering zomaar in een andere salarisschaal vallen. Dit hangt af de werkzaamheden en zwaarte van taken. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen, zodat u en uw medewerkers niet voor verrassingen komen te staan.

Wat verandert er voor u, als ondernemer?

Voor u als ondernemer houdt het in dat u uw medewerkers opnieuw moet indelen. Dit doet u door met iedere werknemer in gesprek te gaan en overeen te stemmen welke werkzaamheden hij of haar precies uitvoert. Daarna kijkt u aan de hand van de IFA in welke categorie deze werkzaamheden vallen. Zijn er veranderingen? Dan kijkt u naar de salarisadministratie. Deze moeten worden aangepast, dus denk hierbij aan nieuwe loonstroken maken en nieuwe arbeidscontracten opstellen.

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen?

Wanneer de aanpassingen van start gaan, is het belangrijk om bij iedere werknemer na te gaan wat er verandert. Zo voorkomt u eventuele boetes en houdt u uw medewerkers tevreden. Dit proces kan nog best een gepuzzel zijn. Het inschakelen van een professionele partij kan u veel tijd en zorgen besparen. Deze partij is expert op het gebied van de laatste ontwikkelingen. Zij stellen de juiste vragen en weten hierdoor efficiënt de nieuwe indeling te maken. Hierdoor kan iedere medewerker snel en efficiënt worden ingedeeld volgens de IFA. Zij zijn hierbij ook het directe aanspreekpunt voor de medewerker wanneer er klachten zijn, bijvoorbeeld wanneer medewerkers het niet eens zijn met hun indeling. Dit scheelt enorm veel gedoe en eventuele discussies voor u als ondernemer.

Wilt u meer weten?

Wij, als For the People, begrijpen ondernemers als geen ander. We zijn immers zelf ook ondernemer. We denken graag met u mee met de nieuwste cao-ontwikkelingen. Toen in 2018 de ORBA voor de slagersbranche ging, hebben wij veel ondernemers geholpen hierbij. Bijvoorbeeld bij het voeren van persoonlijke gesprekken met medewerkers en bij het indelen van de salarisschalen. Dit doen wij snel door onze expertise van de sectorontwikkelingen. Ook bij problemen of klachten zijn wij het eerste aanspeekpunt voor de medewerker. Kortom: we denken met uw bedrijf mee en staan klaar voor u als ondernemer.

For The People maakt ondernemen lichter. Wij zijn gespecialiseerd in personeelszaken zo kunt u zorgeloos doen waar u het beste in bent: ondernemen.

Wij denken met u mee

Wij denken met u mee

Wilt u snel en goed geholpen worden bij de nieuwe IFA? For the People helpt u graag! Boek een afspraak om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Boek de kosteloze IFA-scan!