IFA voor de Poeliers en wildhandelaren

IFA voor de Poeliers en wildhandelaren

IFA voor poeliers en wildhandelaren

De NBPW (Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren) is gestart met een onderzoek voor de introductie van de IFA (Integralen Functie Analysemethode) categorisering voor de poeliers en wildhandelaren. Dit is bedoeld om werknemers binnen de sector te verdelen in standaard functiegroepen.

Hierdoor komen medewerkers in een categorie op basis van hun werkzaamheden. Elke categorie heeft onder andere een eigen minimumloon vanuit de cao. Dit maakt het voor iedereen duidelijk welke beloning bij welke werkzaamheden hoort. Veranderen de werkzaamheden van een medewerker? Dan kan dit invloed hebben op de beloning.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Bij de introductie van de IFA zult u ook uw medewerkers moeten indelen in deze categorisering. Dit heeft mogelijk invloed op de beloning voor uw medewerkers.

Meer weten?

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan zodat wij samen kunnen kijken wat er allemaal geregeld moet worden voor uw bedrijf. Hieronder vertellen wij alvast meer.

Ik wil meer weten

Onze ervaring met deze overgang

Het toepassen van een functiewaardering kan veel chaos brengen binnen een sector. Dit is bijvoorbeeld onlangs gebeurd in de bakker- en slagersbranche.

In 2018 hadden slagers in Nederland een vergelijkbare overgang middels de ORBA. For the People heeft destijds ondersteuning geboden aan veel slagers om te voldoen aan de regelgeving. Vaak betekende dit het houden van gesprekken met medewerkers om de juiste categorie en beloning te bepalen.

Ook na de transitie zorgen onze HR Fieldmanagers ervoor dat werkgevers blijven voldoen aan de regelgeving. Wanneer werkzaamheden veranderen, passen onze HR Fieldmanagers de categorisering en de bijbehorende verloning aan. Zo voldoen onze klanten altijd aan de juiste regelgeving en krijgen medewerkers correct betaald.

Is de werkgever verplicht dit te doen?

Wanneer de functiewaardering is opgenomen in het CAO, dan is het verplicht voor alle werkgevers om alle werknemers hierin op te nemen. Wordt dit niet gedaan? Dan is er kans op conflicten en vergoedingen bij ontslag.

Gaat deze regeling er definitief komen?

Vanwege de positieve ervaring bij andere sectoren, is het zeer waarschijnlijk dat deze regeling eraan gaat komen. Vanuit ons vakgebied hebben we een goed beeld van de sector. Wij merken dat het nu al lastig is om een correcte verloning toe te passen. De boekhouder speelt hier ook vaak een rol in, maar in beperkte mate. Vraag u maar eens af: weet mijn boekhouder welke taken mijn medewerkers moeten uitvoeren en gaat hij deze gesprekken met de medewerkers aan? Antwoord hierop is vaak ‘nee’. Dit mag de ondernemer oplossen. For the People regelt dit gelukkig wel voor u.

Medewerkers krijgen door deze nieuwe regeling een duidelijker beeld van wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft ondernemers de kans om hier makkelijker het gesprek over aan te gaan. Uiteraard moet u als ondernemer wel goed weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde inschaling of waardering. Hoe bepaalt u bijvoorbeeld wanneer een medewerker naar een hogere waardering moet groeien? Gaat dit automatisch? Moet u dit vastleggen? Krijgen uw medewerkers dan een nieuw contract? For the People helpt u graag met deze vragen!

Het nieuwe werkgeven

Het nieuwe werkgeven

Het gevolg van deze verandering is dat er van u, als ondernemer, meer verwacht wordt op het gebied van werkgeverschap. Waar vroeger mensen op basis van werkgeschiedenis of diploma’s beloond werden, gaat dit nu veranderen. Hierdoor moet u structureel gesprekken blijven voeren met uw medewerkers over ontwikkeling en toekomstperspectieven. De medewerker krijgt zo inzicht in wat er gedaan moet worden voor een hogere waardering en zal daaraan willen gaan werken. Hoe vormt u dit als werkgever en zorgt u ervoor dat iedereen zich gewaardeerd blijft voelen zonder dat uw personeelskosten de pan uit rijzen? Wij adviseren u graag!

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Wilt u weten hoe For the People u kan ondersteunen bij de implementatie van de IFA functiewaardering? Vraag dan meer informatie aan via onderstaand formulier.

[zohocrm-web-form name=ruewH]